GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Wspólne wystąpienie Pracowni Różnorodności i Lambdy Warszawa w "Naszej Sprawie 2"

Dziś SPR i Lambda Warszawa wysłały Sądowi Okręgowemu w Warszawie wspólne stanowisko w tzw. "Naszej Sprawie 2". Obszerne pismo jest ripostą na tzw. odpowiedź na pozew złożoną przez Presspublica Sp. z o.o. – pozwanego wydawcę "Rzeczpospolitej".

Pełną informację o "Naszej Sprawie 2" znaleźć można na stronie www.naszasprawa2.pl. Powództwo o naruszenie dóbr osobistych wytoczyły dwie osoby nieheteroseksualne: Uschi Pawlik i Michał Minałto z redakcji www.homiki.pl. Sprawa dotyczy publikacji (dwóch tekstów i rysunku). Które ukazały się w "Rzeczpospolitej" w kilka dni po Paradzie Równości w 2009 roku.

SPR i Lambda Warszawa uczestniczą w procesie na prawach stron. Po tym, jak Presspublica Sp. z o.o. złożyła odpowiedź na pozew, oba stowarzyszenia uznały, że należy zająć wobec niej stanowisko i dać odpór zawartym w niej twierdzeniom.

We wspólnym piśmie SPR i Lambda Warszawa odnoszą się nie tylko do argumentów przedstawionych przez pełnomocnika Presspublica Sp. z o.o., ale także zwracają uwagę na język, jakim została napisana odpowiedź na pozew. Do lektury naszego wspólnego pisma zapraszamy wszystkie osoby, których nie przeraża "prawnicze gadanie".

Pismo procesowe organizacji biorących udział w postępowaniu
NS2-pismo-SPR-Lambdy-Warszawa.pdf
Adobe Acrobat Document 141.5 KB