GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

O Żywych Bibliotekach z perspektywy psychologicznej

Kilkanaścioro studentek i studentów Uniwersytetu Warszawskiego uczestniczyło w czwartek w debacie na temat Żywych Bibliotek, którą zorganizowało Studenckie Koło Badań nad Procesami Psychospołecznymi UW. SPR oraz Lambdę Warszawa reprezentował Paweł Fischer-Kotowski.

Studentki i studenci zainteresowani efektami społecznymi i psychologicznymi Żywych Bibliotek spotkali się w czwartek, 10 marca 2011 roku o godz. 19:30 w sali wykładowej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Stawki 5/7 w Warszawie. Do udziału w debacie zaproszono osoby, które organizowały wcześniej ŻB w różnych miastach - prof. Janusza Grzelaka, dr Barbarę Wolniewicz-Grzelak oraz Pawła Fischer-Kotowskiego.

Osoby uczestniczące w spotkaniu zostały zapoznane z ideą Żywej Biblioteki - spotkania z osobami z grup wykluczonych, stereotypizowanych i dyskryminowanych. Spotkania te organizowane są w konwencji biblioteki, gdzie osoby odwiedzające są czytelniczkami i czytelnikami, a reprezentantki i reprezentanci poszczególnych grup - "żywymi książkami". Lambda Warszawa i SPR są jednymi z polskich organizatorów Żywych Bibliotek i odpowiadają za takie wydarzenia w Grudziądzu, Opolu, Rzeszowie, Toruniu i Włocławku.

Podczas spotkania na Wydziale Psychologii UW dr Barbara Wolniewicz-Grzelak, główna organizatorka warszawskich Żywych Bibliotek, opowiedziała o specyfice akcji, dzieląc się przy okazji własnymi przemyśleniami na temat wad i zalet "spotkania z Innym" organizowanego w formie biblioteki. Paweł Fischer-Kotowski, autor "Porozmawiajmy o różnorodności", mini-poradnika dotyczącego organizowania Żywych Bibliotek, opowiedział o tym, co przeżywają czytelniczki i czytelnicy oraz żywe książki podczas takiego wydarzenia i z jakim nastawieniem wychodzą z ŻB. Zaprezentował także karty katalogowe książek, które zostały przygotowane na potrzeby spotkań organizowanych przez Pracownię Różnorodności. Z kolei prof. Janusz Grzelak próbował ująć temat od strony naukowej, akcentując efekty psychologiczne tego typu spotkań i zastanawiając się, w jaki sposób utrwalić efekty Żywych Bibliotek.

Żywa Biblioteka jest jednym ze sposobów realizacji celów statutowych SPR i Lambdy Warszawa - z pewnością w przyszłości będziemy organizować kolejne spotkania z żywymi książkami!

Paweł Fischer-Kotowski

11 marca 2011 roku