GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Złożenie projektu nowelizacji kodeksu karnego już we czwartek!

Już w najbliższy czwartek, 3 marca, nastąpi długo wyczekiwane złożenie w Sejmie projektu nowelizacji kodeksu karnego dotyczącej m.in. homofobicznych przestępstw z nienawiści. Złożenie poprzedzi seminarium poświęcone przestępczości z nienawiści, przygotowane przez KPH.

Dla przypomnienia: chodzi o zmianę przepisów art. 119 § 1, art. 256 § 1 i art. 257 kodeksu karnego, wprowadzającą do polskiego prawa przestępstwa z nienawiści (ang. „hate crimes”), czyli przestępstwa motywowane uprzedzeniami na tle wieku, niepełnej sprawności, płci, tożsamości płciowej oraz orientacji seksualnej.

Projekt nowelizacji - choć przygotowany przez organizację pozarządową - będzie miał status projektu poselskiego i zostanie złożony do laski marszałkowskiej przez Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jest to zgodne z ustaleniami organizacji LGBTQ popierających przygotowanie i złożenie projektu, do których doszło jeszcze we wrześniu 2008 roku. Pośrednictwem między organizacjami LGBTQ o Klubem Poselskim SLD zajęło się Stowarzyszenie "Kampania Przeciw Homofobii" (KPH).

Przed złożeniem projektu noweli w Sejmie KPH przygotowało seminarium poświęcone przestępczości z nienawiści - na które zaprasza się wszystkie zainteresowane osoby. SPR przyłącza się do tego zaproszenia.

Seminarium odbędzie się 03 marca w Austriackim Forum Kultury przy ul. Próżnej 8 w Warszawie. Początek seminarium: godz. 10:00. Poniżej planowany przebieg seminarium.

Moderacja
Krzysztof Śmiszek, Prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego
Zofia Jabłońska, koordynatorka Grupy Prawnej KPH

10.00 – 10.10
Otwarcie i przedstawienie celu seminarium

Tomasz Szypuła, Prezes Zarządu KPH,
Krzysztof Kliszczyński, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia "Lambda-Warszawa"

10.10 - 10.30
Przemoc wobec osób ze względu na ich wiek
Renata Durda, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ?Niebieska Linia? (udział do potwierdzenia)

10.30 - 10.50
Przemoc wobec osób ze względu na ich niepełnosprawność
dr Monika Zima, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

10.50 - 11.10
Przestępstwa motywowane nienawiścią wobec osób LGBT
Przemek Szczepłocki, prawnik, Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer ?Pracownia Różnorodności?

11.10 - 11.30
Doświadczenia ofiar przemocy ze względu na płeć
Sylwia Spurek, prawniczka legislatorka, autorka jedynego w Polsce prawniczego Komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

11.30 - 11.50
Projekt zmian w kodeksie karnym w odniesieniu do mowy nienawiści i przestępstw motywowanych nienawiścią
Mateusz Woiński, doktorant Uniwersytetu Warszawskiego

11.50 - 12.10
dyskusja i podsumowanie debaty