GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

SPRawdzamy toruńskie szkoły

Jak o osobach LGBTQ mówi się i uczy się w toruńskich szkołach? Czy i jak szkoły walczą z homofobią? Ile osób LGBTQ ujawniło się w szkole? Jak szkoły reagują, gdy uczeń lub uczennica ujawniają się jako osoby LGBTQ? Pracownia Różnorodności postanowiła się tego dowiedzieć wprost u źródła.

Pod lupę SPR wziętych zostało 40 szkół ponadpodstawowych podlegających urzędowi miasta. Dziś do każdej ze szkół wysłano list zawierający szczegółowe pytania (treść listu poniżej). Każdy list ma formę wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Każdy list został także przesłany do wiadomości:

  • Elżbiety Radziszewskiej, rządowej pełnomocniczki ds. równego traktowania,
  • Ireny Lipowicz, Rzeczniczki Praw Obywatelskich (od początku 2011 roku została także tzw. niezależnym organem ds. przeciwdziałania dyskryminacji),
  • Beaty Pawłowskiej, szefowej Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania MEN,
  • Iwony Waszkiewicz, szefowej Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty,
  • Anny Kłobukowskiej, szefowej Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia

- Po rewelacjach, jakie ujawniła nasza interwencja ws. jednego z podręczników gimnazjalnych, sprawdzenie samych szkół było koniecznością - tłumaczy Aleksandra Skonieczka z zarządu SPR, która sygnowała wszystkie listy do szkół. – Od dawna docierały do nas sygnały, że temat seksualności, a szczególnie nieheteroseksualności, jest w szkołach przedstawiany fałszywie, niepoważnie\ albo wcale. Tymczasem, jak swego czasu stwierdziła Elżbieta Radziszewska, "ludzi trzeba edukować". Także w naszej ocenie edukacja, ale edukacja zgodna z ustaleniami nauki, wolna od wstydu i pogardy dla inności, to warunek zwycięstwa nad homofobią.

Podstawowy, ustawowy termin na udzielenie informacji publicznej wynosi czternaście dni - po bezskutecznym upływie tego terminu SPR będzie monitować szkoły oraz alarmować ww. osoby, do wiadomości których przesłano listy.

Wzór wysłanego pisma
Szkoły-pytania-SPR-18.02.2011.doc
Microsoft Word Document 60.5 KB