GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

SPR chce pracować z rządem nad raportem okresowym CEDAW

Rząd przygotowuje właśnie tzw. sprawozdanie okresowe z wykonania Konwencji ONZ ws. eliminacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW). SPR deklaruje swoje wsparcie i chęć pomocy. Czy Elżbieta Radziszewska, która odpowiada za przygotowanie sprawozdania, przyjmie tę pomoc?

Oenzetowska Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet obowiązuje w Polsce od 1982 roku. Rząd - w imieniu Polski - składa przed Komitetem ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet (Committe on the Elimination of Discrimination against Women) okresowe sprawozdania z tego, jak nasz kraj radzi sobie z przeciwdziałaniem dyskryminacji kobiet na wszystkich polach i obszarach - w zatrudnieniu, w dostępie do usług, w sferze publicznej, w polityce, w opiece zdrowotnej, w dostępie do edukacji itd. Obecnie opracowywane jest sprawozdanie dla okresu 2002-2010. Sprawę pilotuje Elżbieta Radziszewska, rządowa Pełnomocniczka ds. Równego Traktowania.

"Nie kryjemy naszej bardzo krytycznej oceny dotychczasowej pracy Elżbiety Radziszewskiej - mówi Aleksandra Skonieczka z zarządu SPR."  Stąd SPR już trzykrotnie wnioskowało do premiera Donalda Tuska o zdymisjonowanie E. Radziszewskiej.

Co zatem kryje się za propozycją współpracy przy przygotowaniu okresowego sprawozdania dla CEDAW?

"Uważamy, że rząd ma obowiązek przedstawić w ONZ sprawozdanie zgodne z prawdą. Nawet z najtrudniejszą i najbrutalniejszą prawdą. I, mówiąc bez ogródek, od tego są organizacje pozarządowe, żeby m.in. patrzeć rządowi na ręce w takich sytuacjach - wyjaśnia Aleksandra Skonieczka."  Właśnie z uwagi na dotychczasowe postępki E. Radziszewskiej, jak jej niesławna, kilkakrotnie podtrzymywana deklaracja, że odmowa zatrudnienia lesbijki przez "katolicką szkołę" nie jest dyskryminacją, jak wypowiedzi o "paniach feministkach", które nie chcą z nią współpracować, lub o tym, że aborcja, antykoncepcja i wychowanie seksualne to "kwestie etyczne", którymi się nie zajmuje, wreszcie jej negatywny stosunek do parytetów i kwot dla kobiet na listach wyborczych  - te rzeczy powodują, że bardzo nam zależy na udziale w pracach nad sprawozdaniem. Jest on tym bardziej wskazany, że CEDAW zachęca państwa, które podpisały Konwencję, do korzystania ze wsparcia organizacji pozarządowych.

Zgodnie ze statutem, jednym z celów działalności SPR jest działanie na rzecz prawnej i rzeczywistej równości osób bez względu na ich płeć oraz płeć społeczną. Paweł Szmit z zarządu SPR przypomina też w tym kontekście o projekcie nowelizacji kodeksu karnego, który jest wspierany przez SPR i inne organizacje antydyskryminacyjne "Projekt noweli rozciąga ochronę przed tzw. przestępstwami z nienawiści nie tylko na osoby nieheteroseksualne, transpłciowe, starsze czy osoby z niepełną sprawnością, ale także na kobiety. To kobiety są najliczniejszą grupą, która ma skorzystać z ochrony prawa karnego, jaką przyzna im projektowana nowelizacja - wyjaśnia Paweł Szmit " Akurat w tym zakresie, inaczej niż w przypadku pozostałych kategorii osób, które chcemy objąć ochroną, rząd ma oficjalne, dokładne statystyki, od wielu lat prowadzone przez Policję. To przerażająca lektura. W kategorii "przemoc domowa" kobiety stanowią przytłaczającą większość pokrzywdzonych, rocznie to dziesiątki tysięcy zgłoszonych przypadków.

SPR nie jest jedyną organizacją pozarządową, która wyraziła zainteresowanie udziałem w pracach nad okresowym sprawozdaniem z wykonania w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet. Analogiczną propozycję złożyło kilka dni temu Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, koordynujące prace tzw. Koalicji na Rzecz Równych Szans, do której należy ponad 40 organizacji (w tym SPR). Czy rząd Donalda Tuska i Elżbieta Radziszewska przyjmą pomoc organizacji antydyskryminacyjnych?

Skan wysłanego pisma
E.-Radziszewska-CEDAW-14.02.2011skan.tif
Tagged Image File 23.6 KB