GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

SPR wzywa Elżbietę Radziszewską do odwołania nieprawdziwych twierdzeń

Komisja Europejska nie zgadza się z pełnomocniczką rządu ds. równego traktowania, że na gruncie prawa europejskiego szkoły katolickie mają prawo nie zatrudniać lesbijki.

27 września 2010 grupa posłów Parlamentu Europejskiego ds. LGBT wystosowała pilne pytanie do Komisji Europejskiej, pytając czy Komisja Europejska zgadza się z wypowiedziami polskiej pełnomocniczki rządu ds. równego traktowania. E. Radziszewska stwierdziła wielokrotnie, że jej zdaniem szkoła katolicka ma prawo nie zatrudnić lesbijki jako nauczycielki.

Stanowisko Komisji Europejskiej w piśmie z 26 października wyłożyła Wiceprzewodnicząca KE Viviane Reding. Elżbieta Radziszewska swoim twierdzeniem mija się z prawdą. Viviane Reding wyjaśnia, że dyskryminacja w zatrudnieniu, także z powodu orientacji seksualnej, zgodnie z dyrektywą 2000/78/EC jest zakazana. Jedyny i bardzo wąski wyjątek stanowi nie orientacja seksualna a wyznanie danej osoby przy określonych stanowiskach – KE nie widzi możliwości zastosowania owego wyjątku w opisanej przez E. Radziszewską sytuacji.

W związku z takim stanowiskiem Komisji Europejskiej, Stowarzyszenie „Pracownia Różnorodności” zwróciło się do Elżbiety Radziszewskiej pismem wzywając do odwołania nieprawdziwych twierdzeń.

SPR zwróciło także uwagę, że wbrew temu co można wyczytać w wypowiedziach E. Radziszewskiej - orientacja seksualna nie jest ani religią ani przekonaniami. Każda orientacja seksualna jest naturalną, niezależną od czyjejkolwiek woli, biologiczną cechą danej osoby, taką jak wzrost, leworęczność czy kolor oczu. Inaczej niż światopoglądu (religii lub przekonań) orientacji seksualnej nie można wybrać ani zmienić. Potwierdzają to ustalenia psychiatrii, psychologii i seksuologii, zawarte w wielokrotnie powtarzanych stanowiskach Światowej Organizacji Zdrowia, Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego czy Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.

Już w grudniu 2009 roku Stowarzyszenie „Pracownia Różnorodności” domagało się odwołania E. Radziszewskiej ze stanowiska pełnomocniczki rządu ds. równego traktowania, powołując się na jej niekompetencję, brak woli działania w sprawach osób nieheteroseksualnych i homofobię.

Wysłane pismo
E.-Radziszewska-wezwanie-do-odwo_25C5_25
Adobe Acrobat Document 58.3 KB