GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Ponawiamy apel o dymisję E. Radziszewskiej

SPR ponawia swój apel z 30 listopada 2009 skierowany do premiera o odwołanie Elżbiety Radziszewskiej ze stanowiska Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania.

W liście czytamy m.in.

Stowarzyszenie "Pracownia Różnorodności" podtrzymuje swoją wcześniejszą opinię, że pani E. Radziszewska nie wykonuje swoich obowiązków określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z 22 kwietnia 2008 roku w sprawie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania (Dz. U. z 2008 roku, Nr 75, poz. 450 ze zmianami). [...] Stowarzyszenie stwierdza ponadto, że kolejne miesiące urzędowania pani E. Radziszewskiej dostarczyły jedynie nowych dowodów potwierdzających dotychczasowe zarzuty pod jej adresem, nie dostarczyły natomiast argumentów przeciwnych. Zwracamy przy tym Pana uwagę na najświeższe przykłady działalności pani E. Radziszewskiej, w tym:
- jej wypowiedź dla "Gościa Niedzielnego" (wywiad "Misja Elżbieta", "Gość Niedzielny" numer 36/2010 z 12 września 2010 roku),
- jej wypowiedź w programie "Dzień dobry TVN" (emisja 21 września 2010 roku),
- komunikat prasowy przekazany Polskiej Agencji Prasowej 23 września 2010 roku

Wypowiedzi pani E. Radziszewskiej dotyczące wyłączeń zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu (m.in. ze względu na orientację seksualną) jasno dowodzą jej ignorancji w tym zakresie. Pani E. Radziszewska dobitnie i z uporem lansuje twierdzenia wprost niezgodne z zapisami dyrektywy Rady 2000/78/WE z 27 listopada 2000 roku ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy.

Premierze odwołaj E. Radziszewską
Premier-odwołaj-E.-Radziszewską-23.09.20
Microsoft Word Document 82.0 KB