GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Stanowisko Koalicji na rzecz Równych Szans dot. projektu Ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania

Stowarzyszenie „Pracownia Różnorodności” jako część Koalicji na rzecz Równych Szans wzięło udział w konsultacjach wspólnego stanowiska w sprawie rządowego projektu Ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.

Prace nad ustawą, wprowadzającą do polskiego prawa przepisy wynikające z unijnych dyrektyw dotyczących równego traktowania, trwają od kilku lat - najpierw prowadzono je w resorcie pracy, od niedawna kontynuuje je Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania. Ustawa wyznaczy ogólne ramy mające na celu walkę z dyskryminacją, zdefiniuje także sytuacje, w których różnicowanie grup obywateli będzie dopuszczalne.

Tymczasem kilka miesięcy temu Komisja Europejska wniosła skargę do Trybunału Sprawiedliwości w sprawie nieprzyjęcia przez Polskę przepisów wykonujących dyrektywy dot. równego traktowania.

Projekt ustawy
Projekt_ustawy_antydyskryminacyjnej.pdf
Adobe Acrobat Document 188.9 KB
Pełny tekst stanowiska
19_06_2010_STANOWISKO_KOALICJI.pdf
Adobe Acrobat Document 323.7 KB