GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Samorząd jednak powalczy z dyskryminacją?

Czy Kujawsko-Pomorski Urząd Marszałkowski będzie mieć biuro ds. równego traktowania? Niewykluczone, że tak – Pracownię Różnorodności i Lambdę Bydgoszcz poproszono o informacje nt. homofobii oraz refleksję nad działaniami, jakie miałoby podejmować takie biuro.

W grudniu 2009 roku wydawało się, że Urząd Marszałkowski nie skorzysta z antydyskryminacyjnych propozycji SPR zgłoszonych podczas konsultacji programu współpracy województwa z organizacjami samorządowymi. Jedną z tych propozycji było utworzenie w UM komórki ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji. Propozycji nie przyjęto z uwagi na szczupłość środków w dyspozycji Urzędu. Mimo tego Lambda Bydgoszcz i SPR wspólnie zaapelowały do marszałka Piotra Całbeckiego, by ponownie rozważył utworzenie takiej komórki.

Odpowiedź dotarła do nas pod koniec kwietnia. Szefowa Wydziału Polityki Prorodzinnej i Rynku Pracy UM, pani Elżbieta Opiłowska, poinformowała nasze stowarzyszenia, że „dla podjęcia stosownych decyzji w tym zakresie zasadne jest przeanalizowanie zarówno potrzeb w zakresie działań wsparciowych i antydyskryminacyjnych wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak również wypracowanie zakresów i możliwości działań, które możliwe są do prowadzenia na szczeblu Samorządu Wojewódzkiego”. A następnie poprosiła o informacje nt. homofobii oraz refleksję nad działaniami, jakie miałoby podejmować ”biuro ds. równego traktowania”. Wspólną odpowiedź Lambdy Bydgoszcz i Pracowni Różnorodności można przeczytać poniżej. O reakcji Urzędu Marszałkowskiego powiadomimy, gdy tylko ona nastąpi.

Odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o przybliżenie zjawiska dyskryminacji z 27 kwietnia 2010
Samorzad_pismo_urzedu_27_04_2010.jpg
JPG Image 2.3 MB
Odpowiedź Pracowni Różnorodności i Lambdy Bydgoszcz z 17 maja 2010
Samorzad_odpowiedz_17_05_2010.pdf
Adobe Acrobat Document 80.3 KB