GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Wybory 2010: świadoma decyzja

Organizacje przeciwdziałające dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową i płeć wysłały listy do kandydatów na prezydenta RP. Pytają o ich plany w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji oraz równouprawnienia lesbijek, gejów, osób biseksualnych i osób transpłciowych. Wyniki tej ankiety mogą pomóc części wyborców i wyborczyń podjąć świadomą decyzję.

List zawiera sześć pytań. Pięć z nich sformułowanych jest na zasadzie „Czy podpisałby pan ustawę…” i dotyczy:

  • wprowadzenia tzw. związków partnerskich (dostępnych dla par osób tej samej płci, ale też różnych płci),
  • zmiany konstytucji umożliwiającej zawieranie małżeństw przez osoby tej samej płci,
  • rozszerzenia istniejącej ochrony przed tzw. przestępstwami z nienawiści na osoby dyskryminowane ze względu na płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, wiek i niepełnosprawność,
  • ułatwienia korekty płci biologicznej osób transseksualnych, uproszczenia procedury sądowej oraz refundacji terapii przez NFZ,
  • wprowadzenia zakazu dyskryminacji m.in. ze względu na płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, wiek i niepełnosprawność we wszystkich sferach życia społecznego i gospodarczego, które do tej pory nie są nim objęte.
  • pytanie szóste dotyczy nastawienia kandydata do kwestii przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.

Pod listem podpisały się: Fundacja Autonomia, Fundacja Transfuzja, Stowarzyszenie „Kampania Przeciw Homofobii”, Stowarzyszenie „Lambda Bydgoszcz”, Stowarzyszenie „Lambda-Warszawa”, Stowarzyszenie „Lambda Zielona Góra”, Stowarzyszenie „Otwarte Forum” oraz Stowarzyszenie ”Pracownia Różnorodności”.

Wzór wysłanego pisma
List_do_kandydata-Olechowski_Andrzej.pdf
Adobe Acrobat Document 232.1 KB