GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Dołączamy do Koalicji na Rzecz Równych Szans

Pracownia Różnorodności włączyła się w prace Koalicji na Rzecz Równych Szans, nieformalnej platformy skupiającej szereg organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka oraz promowania zasady równości i niedyskryminacji. Koordynatorem Koalicji jest Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego.

Koalicja powstała w odpowiedzi na niezadowalające i niedostatecznie przejrzyste prace rządu nad projektem ustawy o równym traktowaniu. W skład Koalicji wchodzą organizacje od lat aktywne w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji. Głównym celem Koalicji jest prowadzenie merytorycznego dialogu z rządem odnośnie opracowania kompleksowego i skutecznego prawa antydyskryminacyjnego. Organizacje skupione w Koalicji monitorują postępy prac nad ustawą równościową jednocześnie przedstawiając konkretne propozycje nowoczesnych rozwiązań prawnych w dziedzinie przeciwdziałania nierównemu traktowaniu.

W skład Koalicji na Rzecz Równych Szans wchodzą:
- Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
- Fundacja Feminoteka
- Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta
Rzeczpospolita”
- Stowarzyszenie „Kampania Przeciw Homofobii”
- Helsińska Fundacja Praw Człowieka
- Stowarzyszenie „Lambda-Warszawa”
- Stowarzyszenie „Amnesty International”
- Stowarzyszenie „Lambda Bydgoszcz”
- Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
- Fundacja Równości
- Stowarzyszenie „Koalicja Karat”
- Fundacja Na Rzecz Osób transpłciowych „Transfuzja”
- Federacja Na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
- Fundacja MaMa
- Fundacja Przestrzeń Kobiet
- Fundacja Autonomia
- Stowarzyszenie Aktywne Kobiety
- Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych MIKUSZEWO
- Stowarzyszenie Homo Faber
- Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Victoria”
- Stowarzyszenie Nigdy Więcej
- Stowarzyszenie Kobiet Konsola
- związek organizacji „FORUM 50+”
- Fundacja TUS
- Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
- Fundacja „Instytut Podkarpacki”
- związek stowarzyszeń „Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych”
- Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych ONE.PL
- Żydowskie Stowarzyszenie Czulent
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego „Pro
Humanum”
- Stowarzyszenie Romów w Polsce