GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Wypożycz sobie kogoś, i skonfrontuj się ze swoimi uprzedzeniami

Już w piątek druga edycja Żywej Biblioteki w Toruniu. Impreza odbędzie się 23 kwietnia w Filii nr 1 Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Jęczmiennej 23. Imprezę poprzedzi wystąpienie Agaty Stajer z Amnesty International Toruń na temat praw człowieka. Żywą Bibliotekę organizują wspólnie SPR i Książnica Kopernikańska.

W ramach Żywej Biblioteki udostępnimy czytelnikom „żywy księgozbiór” – przedstawicieli i przedstawicielki środowisk i grup społecznych, które zwykle postrzegamy przez pryzmat stereotypów i uprzedzeń. Ludzie, z którymi spotkamy się 23 kwietnia często zmagają się z dyskryminacją, a nawet wykluczeniem ze względu na wiek, kolor skóry, niepełnosprawność, sytuację materialną, pochodzenie etniczne, orientację seksualną lub wyznawane poglądy. Wierzymy, że spotkania z „żywymi książkami” to doskonała okazja, by ujrzeć w „innym” drugiego człowieka.

W Filii nr 1 spotkamy się m.in. z osobami wyznającymi religie takie jak buddyzm i judaizm, osobą niewidomą, osobą transseksualną oraz osobą pochodzenia azjatyckiego. - Chcemy pokazać torunianom, że świat jest złożony, a ludzie – różnorodni – i że tej różnorodności nie musimy się obawiać - mówi Marek Jurowski z Książnicy Kopernikańskiej.

O 9:00 rozpocznie się wystąpienie Agaty Stajer z Amnesty International Toruń podczas którego będzie można uzupełnić wiedzę na temat praw człowieka. Od 10.00 do 15.00 będą trwać spotkania z „żywymi książkami”. Czytelnicy i czytelniczki, którzy 23 kwietnia odwiedzą Filię nr 1, mogą liczyć na wsparcie osób pracujących w bibliotece, które pomogą w wyborze odpowiedniego tytułu i wyjaśnią zasady funkcjonowania Żywej Biblioteki.

Na prelekcję obowiązują zapisy. Prosimy, aby zorganizowane grupy z wyprzedzeniem informowały o zamiarze udziału w imprezie. Pierwsza Żywa Biblioteka w Toruniu odbyła się w październiku zeszłego roku. Impreza cieszyła się sporym zainteresowaniem – z przedstawicielami rozmaitych mniejszości spotkało się niemal sto osób. Torunianie rozmawiali m.in. z gejem, lesbijką, anarchistą, ateistą i ortodoksyjną katoliczką.

Żywa Biblioteka została wymyślona przez młodych ludzi z duńskiej organizacji Stop The Violence. Pierwsze „żywe książki” pojawiły się w 2000 r. na festiwalu w Roskilde. Obecnie w projekcie uczestniczy kilkadziesiąt miast na całym świecie, głównie w Europie i USA. W Polsce są wśród nich m.in. Gdańsk, Wrocław, Toruń i Grudziądz.