GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Protest SPR przeciw homofobicznemu wykładowi na Uniwersytecie Warszawskim

Wykład „Homoseksualizm jako ruch społeczny i jego konsekwencje” który ma się odbyć w najbliższy wtorek, wywołuje kontrowersje ze względu na sylwetki prelegentów: Paula Camerona i Matthiasa von Gersdorffa. Protestuje Stowarzyszenie „Pracownia Różnorodności”, które apeluje w liście do Pani Rektor UW o odwołanie imprezy lub zajęcie stanowiska w tej sprawie przez władze uczelni.

List jest reakcją Stowarzyszenia Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych, Osób Transpłciowych Oraz Osób Queer „Pracownia Różnorodności” na ogłoszenie o wykładzie „Homoseksualizm jako ruch społeczny i jego konsekwencje”, jaki ma się odbyć w murach Uniwersytetu Warszawskiego 20 kwietnia 2010 roku. Przedmiotowy wykład organizują: Studenckie Koło Myśli Politycznej UW, Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo oraz Krucjata – Młodzi w Życiu Publicznym.

Wolność światopoglądowa i swoboda prowadzenia dyskursu akademickiego są wartościami niezwykle cennymi, stanowiącymi bardzo ważne fundamenty społeczeństwa obywatelskiego. Nikt nie odmawia uczelniom wyższym prawa do organizowania i przeprowadzania wykładów, debat i spotkań na tematy nurtujące tak środowisko naukowe jak i społeczeństwo. Tym niemniej organizacja takich wykładów, debat i spotkań wymaga zachowania pewnych elementarnych zasad, w tym przede wszystkim poszanowania ustaleń nauki oraz obiektywizmu – w innym przypadku trudno o ich naukowy charakter. Jak się wydaje, wykład „Homoseksualizm jako ruch społeczny i jego konsekwencje” jest organizowany pomimo tych zasad. Wniosek taki można oprzeć na informacji, kim są prelegenci, którzy mają wystąpić.

List SPR
16.04.2010_SPR_List_w_sprawie_konferencj
Microsoft Word Document 76.0 KB