GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

SPR żąda odwołania E. Radziszewskiej

Pracownia Różnorodności podsumowała ponad półtora roku działalności rządowej Pełnomocniczki ds. Równego Traktowania. Bilans w zakresie osób LGBTQ – zero osiągnięć, brak poprawy sytuacji, za to mnóstwo błędów i niekompetencji. SPR żąda odwołania E. Radziszewskiej.

 

Cierpliwość organizacji LGBTQ wobec Elżbiety Radziszewskiej jest na wyczerpaniu. SPR nie jest wyjątkiem. Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania zapisała się w naszej pamięci m.in. uznając, że dyskryminacja ze względu na orientację seksualną może występować w pracy i właściwie nigdzie więcej, że brak związków partnerskich nie stanowi nierównego traktowania par jednopłciowych oraz że zmiana kodeksu karnego, aby chronił m.in. przed homofobicznymi przestępstwami z nienawiści, nie jest dobrym pomysłem.

E. Radziszewska dała się też poznać jako osoba nieobeznana z tematem, którym się zajmuje, niekompetentna a zarazem przekonana o tym, że wie wszystko, czego potrzebuje. W jej wypowiedziach nt. osób LGBTQ próżno szukać choćby wzmianki o osobach biseksualnych czy osobach transpłciowych, a lesbijki nigdy nie doczekały się wymienienia wprost; tradycyjnie LGBTQ to wyłącznie geje lub homoseksualiści. Pełnomocniczka odmówiła powołania zespołu doradczego ws. dyskryminacji na tle orientacji seksualnej, co nie przeszkodziło jej uznać, że potrzebuje innych zespołów doradczych (w sumie ma ich siedem do dyspozycji), np. ds. przeciwdziałania dyskryminacji dzieci ze względu na brak opiekunów prawnych w związku z wyjazdami rodziców czy ds. przeciwdziałania dyskryminacji dzieci przewlekle chorych. Niedawno E. Radziszewska – po raz kolejny – stwierdziła, że w Polsce nie ma szans na wprowadzenie związków partnerskich, bo są to „rzeczy nieakceptowalne społecznie”; ponadto Pełnomocniczka – wbrew prawdzie – zarzuciła „środowisku osób homoseksualnych”, że zamiennie używa określeń „związek partnerski” oraz „małżeństwo”.

Bilans ponad półtora roku zajmowania obecnego stanowiska przez E. Radziszewską pokazuje, że – z perspektywy sytuacji osób LGBTQ – był to okres stracony. Obecnej Pełnomocniczce SPR zarzuca niekompetencję, całkowity brak przygotowania i zrozumienia problematyki homofobii, bifobii i transfobii oraz zupełny brak woli do zajmowania się dyskryminacją osób LGBTQ. Dalsze pełnienie przez E. Radziszewską funkcji Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania oznacza kompromitację Polski oraz utrzymanie homofobicznego status quo. W takiej sytuacji SPR wzywa Prezesa Rady Ministrów do odwołania E. Radziszewskiej z zajmowanego stanowiska.

Warto przypomnieć, o niedawnym badaniu Eurobarometru. Z wszystkich narodów UE, to wśród Polaków i Polek najbardziej rozpowszechniona jest opinia iż ich rząd robi niewystarczająco dużo aby walczyć z dyskryminacją. Czas to zmienić!