GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Związki partnerskie – wszyscy na tak!

Polska jako jedno z niewielu państw Unii Europejskiej nie posiada regulacji prawnych dotyczących związków jednopłciowych. Musimy sami upominać się o nasze prawa. Zaapelujmy o rychłe podjęcie działań legislacyjnych, które zbliżą nas do standardów powszechnie przyjętych w Unii.