GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Marta Abramowicz i Robert Biedroń w SPR

Stowarzyszenie „Pracownia Różnorodności” wyraziło swoje uznanie i wdzięczność dla dwóch osób niezwykle zasłużonych dla walki z homofobią w Polsce i Toruniu – Marty Abramowicz i Roberta Biedronia z zarządu KPH. Obojgu nadano honorowe członkostwo w SPR.

 

Abramowicz i Biedroń to czołowe nazwiska polskiego ruchu LGBTQ. Oboje należą do wąskiej grupy osób, która założyła w 2001 roku Kampanię Przeciw Homofobii, jedną z najbardziej rozpoznawanych i znanych polskich organizacji LGBTQ. Ich wpływ na kształt i przebieg walki z homofobią jest nie do przecenienia.

„Marta Abramowicz i Robert Biedroń mają niekwestionowane zasługi dla osób LGBTQ w Polsce, ale nas przede wszystkim interesował ich udział w zainicjowaniu i rozwoju działalności antyhomofobicznej w Toruniu. Właśnie to postanowiło docenić Walne Zebranie SPR” tłumaczy Aleksandra Skonieczka z zarządu SPR. Na początku 2006 roku w Toruniu powstał oddział KPH, którzy działał intensywnie przez niemal trzy lata.

„Nie mam wątpliwości, że bez zdecydowanego wsparcia ze strony Roberta, który był wówczas szefem Kampanii, oraz Marty – jego ówczesnej zastępczyni – nie udałoby nam się osiągnąć tak wiele w tak krótkim czasie” twierdzi dr Agnieszka Szpak, pierwsza koordynatorka KPH Toruń. „Ich pomoc i rady były nieocenione, i to nie tylko w pierwszym okresie naszego działania. Oboje szereg razy odwiedzali Toruń, uczestnicząc w przygotowywanych przez nas akcjach, dzieląc się doświadczeniem i zachęcając do działania” – wspomina.

Pod koniec 2008 roku KPH Toruń rozpoczął proces przekształcenia w niezależne stowarzyszenie pod nazwą „Pracownia Różnorodności”. „Można powiedzieć, że bez Marty i Roberta nie byłoby SPR” mówi Przemek Szczepłocki z zarządu SPR. „Nawet jeśli w pewnym momencie Toruń wybrał niezależność, to nasze cele są takie same – eliminacja homofobii, poprawa sytuacji osób LGBTQ. A dzięki członkostwu honorowemu znów jesteśmy z Martą i Robertem w jednej organizacji”.