GRUPA SPOTKANIOWA SPR

Należymy do:

Oświadczenie

Włocławek, 5 czerwca 2009

OŚWIADCZENIE

Stwierdzamy, że spotkanie z przedstawicielami środowiska LGBTQ, które odbyło się w piątek, 5 czerwca br. w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej we Włocławku było znakomitą szansą zaprezentowania sytuacji osób nieheteroseksualnych w Polsce. W skutek decyzji dyrekcji szkoły szansa ta nie została wykorzystana. Przerwanie spotkania w trakcie pierwszej rundy wypowiedzi gości przez dyrektorę szkoły stanowiło przejaw homofobii, czyli zjawiska w które wymierzone było zorganizowane spotkanie. Obawy i zarzuty, które uniemożliwiły dyskusję były niezasadne, niezrozumiałe i bezpodstawne.

Zamiast lekcji tolerancji, uczennice i uczniowie w praktyce mogli przekonać się jak wygląda homofobia. Mamy nadzieję, że wobec osób próbujących kontynuować spotkanie nie zostaną wyciągnięte żadne konsekwencje.

Postępowanie dyrekcji szkoły, jako zaprzeczające ideałowi otwartej, wolnej od uprzedzeń edukacji, budzi nasz stanowczy sprzeciw.

Paweł Fischer-Kotowski, Stowarzyszenie "Lambda Bydgoszcz"
Przemysław Szczepłocki, Stowarzyszenie "Pracownia Różnorodności"
Wojciech Szot, abiekt.blogspot.com